Lokalt rekneskapskontor med lang erfaring, to kontorlokasjonar i Førde og på Sande
og ikkje minst

18

dyktige rekneskapsførarar

Om Rekneskap Fjordane AS

Vi er eit Autorisert rekneskapsbyrå og medlem av Regnskap Norge. Dette sikrar deg som kunde god oppfølging og kvalitet i arbeidet.

Rekneskap Fjordane AS har kontor på Sande og i Førde. Våre tilsette har brei erfaring innan alle typar rekneskap og er jamnleg på kurs for å vere oppdatert på lover, regelverk og ikkje minst arbeidsmetodar. Dette gjer vi slik at du som kunde skal vere sikra effektive rekneskapstenester av høg kvalitet.

Vi er opptatt av å gje det vesle ekstra til våre kundar.. Vi ynskjer å tilby kundane våre skreddarsydde tenester som sikrar effektive og gode løysingar . Vi ynskjer og å vere ein god rådgjevar og medhjelpar. Vi ynskjer deg velkomen innom til ein uforpliktande prat. Då kan vi kartlegge dine behov og ynskjer og finne ut om nettopp vi høver å bli dykkar rekneskapsførar og rådgjevar.

Vi har ei sterk lokal tilknytning og betjenar kunder i heile Sogn og Fjordane fylke, men kan også ta på oss oppdrag utanfor fylkets grenser.

Moderne og nyskapande


Med moderne rekneskapsprogram er det inga hindring å betjene eksterne kundar utenom fylket sine grenser.

Tett oppfølging og god dialog med kundar forenklar denne prosessen, saman med moderne og nyskapande programvare som gir oss stor friheit. Ynskjer du eit god tilbod? Kontakt oss for ein gjennomgang av eksisterande løysingar og eit forslag.


Send oss ein forespørsel

Vil du vite meir om våre tenester?
Kontakt ein av våre tilsette eller les meir her:


Våre tenester