Våre tenester:


Rekneskap Fjordane AS tilbyr alle tenester innan rekneskap og økonomisk rådgjeving. Ingen oppdrag for små, ingen for store.

Våre tilsette har brei erfaring innan alle typar rekneskap og er jamnleg på kurs for å vere oppdatert på lover, regelverk og ikkje minst arbeidsmetodar. Dette gjer vi slik at du som kunde skal vere sikra effektive rekneskapstenester av høg kvalitet.

Vi er totalt 18 tilsette. Av desse er 13 autoriserte rekneskapsførarar. Vi ynskjer å tilby kundane våre skreddarsydde tenester som sikrar effektive og gode løysingar . Vi ynskjer og å vere ein god rådgjevar og medhjelpar.


Alle rekneskapstenester


Vi ynskjer deg velkomen innom til ein uforpliktande prat. Då kan vi kartlegge dine behov og ynskjer og finne ut om nettopp vi høver å bli dykkar rekneskapsførar og rådgjevar. Ta kontakt om du treng hjelp med:

* Rekneskapsføring
- Fakturering
- Remittering
- OCR

* Årsoppgjer
* Lønn
* Stifting av selskap
* Skatterådgjeving

* Trygd/pensjon
* Rådgjevingstenester
* Analyse og nøkkeltal
* Budsjettering
* Driftsplanlegging
* Eigarskifte
* Arve og skifte
* Kurs/opplæring


På jakt etter eit godt tilbod?
Ta kontakt med ein av våre tilsette eller send forespørsel


Kontakt oss